COVID-19 OPEN CALL, за кандидатстване за безвъзмездна подкрепа на артисти, изпаднали в затруднено положение, поради невъзможността да практикуват професията си, приключи. Подкрепени бяха над 25 артисти на свободна практика в цялата страна.